סערטיפיקאַט

כּבֿוד

Honer2
Honer3
Honer1

סיסטעם סערטיפיקאַט

ISO9001
ISO14001
ISO-45001

ISO9001

ISO14001

ISO-45001

סע סערטיפיקאַט

CE-Certificate-of-ACB-
סע-סערטיפיקאַט-פון-מקב
סע-סערטיפיקאַט-פון-MCCB
סע--סערטיפיקאַט-פון-RCBO

סע סערטיפיקאַט פון ACB

CE סערטיפיקאַט פון MCB

CE סערטיפיקאַט פון MCCB

סע סערטיפיקאַט פון RCBO

פּאַטענט סערטיפיקאַט

1-נוטי-מאָדעל-פּאַטענט-סערטיפיקאַט
2-נוטי-מאָדעל-פּאַטענט-סערטיפיקאַט
3-נוטי-מאָדעל-פּאַטענט-סערטיפיקאַט
פּלאַן-פּאַטענט-סערטיפיקאַט

1 יוטיליטי מאָדעל פּאַטענט סערטיפיקאַט

2 יוטיליטי מאָדעל פּאַטענט סערטיפיקאַט

3 יוטיליטי מאָדעל פּאַטענט סערטיפיקאַט

פּלאַן פּאַטענט סערטיפיקאַט